Nieuwsberichten gemeente Ermelo week 6 - 7 februari 2024

Met deze week: Leefbaarheidsteam Ermelo stopt met spreekuren, energietoeslag aanvragen en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Leefbaarheidsteam Ermelo stopt met spreekuren

Het Leefbaarheidsteam Ermelo stopt vanaf 1 februari met de spreekuren bij Inloophuis De Vleugel en Sportcentrum Triade. Heeft u een vraag die u graag zou willen stellen? U kunt altijd een afspraak maken met het Leefbaarheidsteam via [email protected]. Of neem contact op met opbouwwerker Jolanda via 06 20 70 05 80. Kijk op www.leefbaarheidsteamermelo.nl voor meer informatie over het Leefbaarheidsteam en waarvoor u er terecht kunt.

Energietoeslag aanvragen

Woont u in Ermelo en heeft u vorig jaar energietoeslag ontvangen? Dan heeft u op 31 januari een brief gekregen waarin staat of u wel of geen recht hebt op energietoeslag. Als u hier recht op heeft, dan krijgt u de betaling rond 14 februari 2024. 

De energietoeslag is bedoeld voor inwoners met een laag (netto) inkomen dat niet hoger is dan 130% van de bijstandsnorm. Vanaf 1 februari is het mogelijk digitaal een aanvraag te doen voor de energietoeslag. Dit kan tot 30 juni 2024.

Wilt u meer weten?
Kijk op www.meerinzicht.nl/energietoeslag voor meer informatie over (het aanvragen van) de energietoeslag.

Groot Scholendebat

Op 30 januari was het jaarlijkse Groot Scholendebat in het Huis van de Stad in Harderwijk. Leerlingen van het RSG, Christelijk College Nassau-Veluwe en Christelijk College Groevenbeek uit Harderwijk en Ermelo deden mee. RSG werd door de jury uitgeroepen tot winnaar van de avond. De prijs voor debater van het jaar ging naar Ruben van het Christelijk College Nassau Veluwe.

Aan alle winnaars: van harte gefeliciteerd!

Vervangen van de openbare verlichting
Tot eind februari 2024 vervangt Van Gelder Verkeerstechniek B.V. bijna alle armaturen in de straten van de wijken  Ermelo-Midden, Centrum en Noord. Op sommige plaatsen vervangt of verplaatst het bedrijf ook hele lantaarnpalen. Het vervangen van de verlichting zorgt voor meer veiligheid en energiebesparing. Begin 2024 is het project voor de armatuurvervanging klaar.

Wilt u meer informatie?
Kijk voor meer informatie op www.ermelo.nl/verlichting. Of neem contact op met het Telefonisch Informatie Punt via 0341 56 73 21.

Algemene bekendmaking

Verleende ontheffing Winkeltijdenwet
• Markt 2: openstelling van de Action op maandag 1 april 2024 (Tweede Paasdag), donderdag 9 mei 2024 (Hemelvaartsdag), maandag 20 mei 2024 (Tweede Pinksterdag) en donderdag 26 december 2024 (Tweede Kerstdag) van 10.00 uur tot 19.00 uur.

Markt 4 en Leeuwerikstraat 37:
openstelling van de PLUS op maandag 1 april 2024 (Tweede Paasdag), donderdag 9 mei 2024 (Hemelvaartsdag), maandag 20 mei 2024 (Tweede Pinksterdag), donderdag 26 december 2024 (Tweede Kerstdag) en woensdag 1 januari 2025 (Nieuwjaarsdag) van 10.00 uur tot 19.00 uur.

Geweigerde ontheffing Winkeltijdenwet
• Branderskamp 6: weigering ontheffing winkeltijdenwet Pet’s Place op de zondagen
• Markt 2: weigering ontheffing winkeltijdenwet Action op de zondagen

Bouwen en omgeving

Aanvraag omgevingsvergunning
• Nassaulaan 13: kappen van een beuk
• P.C. Hooftlaan 14: vervangen en verlengen van het dak
• Leeuwerikstraat 19: verwijderen van 1 boom en herplanten van 2 bomen
• Zeeweg 85: wijzigen van de gevel en het verplaatsen van de inrit

Verleende omgevingsvergunning
• Horloseweg 15: verbouwen en verduurzamen van de woning

Verdaging omgevingsvergunning
(verlenging beslistermijn met 6 weken)

• Harderwijkerweg ongenummerd (nabij nummer 32): bouwen van een woning en het kappen van een beuk
• Herdershof 32: bouwen van een atelier naast de woning

Verlenen omgevingsvergunning
(uitgebreide procedure)

• Keulenkamp 24: voor het bouwen van een school. Het gaat hier om een uitgebreide procedure in verband met het brandveilig gebruiken van de school.

Bestemmingsplannen
• Hamburgerweg 149-151: bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld Dit betreft een rectificatie

Besluit lozen buiten inrichtingen
• Horsterweg 204: bemaling zwembad

Melding mba regulier asbest
• Hanengewei 25: asbest verwijderen
• Hanengewei 31: asbest verwijderen

Overig

Huisvestingsverordening 2024 
De raad van de gemeente Ermelo heeft besloten tot vaststelling van de huisvestingsverordening gemeente Ermelo 2024