Nieuwsberichten gemeente Ermelo week 7 - 14 februari 2024

Met deze week: Ermelo bouwt aan de toekomst met nieuwe woningen en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Ermelo bouwt aan de toekomst met nieuwe woningen

De behoefte aan woningen blijft groeien, ook in Ermelo. Daarom wil de gemeente Ermelo tot en met 2030, 1.508 nieuwe woningen realiseren. De afgelopen twee jaar kwamen er al 559 woningen bij, maar er wordt ook nog volop gebouwd. Tot 2025 komen er nog zo’n 300 woningen bij.

Woningen voor iedereen
Vooral starters en ouderen hebben moeite om een geschikte woning te vinden. We kijken dan ook in ieder project of het past bij de wensen, inkomens, leeftijd en gezinsgrootte van onze inwoners. Een eis is dat in ieder project voldoende betaalbare woningen komen met 50% uit sociale woningbouw.

Toekomstige woningbouw
Ermelo werkt in de tussentijd ook aan plannen voor de periode na 2030. Hierbij onderzoeken we of grootschalige woningbouw mogelijk is aansluitend aan de bebouwde kom van Ermelo, om zo ook op lange termijn in de behoefte aan woningen te voorzien.

Meerdere woningbouwprojecten

Er zijn nu vijf grote projecten in Ermelo:
 • Hooge Riet (116 woningen),
 • • Oranjepark (99 woningen),
 • • Veldwijk (360 woningen),
 • • Horsterhoeve (267 woningen),
 • • Cluster Horst (meer dan 400 woningen).
Deze laatste zijn woningen op vakantieparken die permanent bewoond mogen worden. Sommige van deze projecten zijn afgerond. Andere projecten zijn nog in volle gang of starten binnenkort.

In 2024 wordt ook gebouwd op het Pauwenplein, de Fokko Kortlanglaan, Prins Hendriklaan, Stationslaan, en Horsterweg. Per project komen er hier tussen de 9 en 20 woningen bij. Daarnaast werken we aan nieuwe plannen in Ermelo Zuid-West. Daarbij overwegen we onderwijs en woningbouw op verschillende locaties, zoals op het oude Calluna-terrein, het Pretoriusplein en het industrieterrein Kerkdennen.

Bekijk de woningbouwprojecten 
Kijk voor meer informatie over alle projecten op www.ermelo.nl/woningbouwprojecten.

Agenda

Commissie omgevingskwaliteit
De Commissie Omgevingskwaliteit vergadert op maandag 19 februari. De vergadering is in het Huis van Ermelo, zaal Telgt, van 09.30 tot 12.30 uur. Wilt u bij deze vergadering aanwezig zijn? Neem dan contact op met de gemeente via 0341 56 73 21. De agendapunten staan vanaf vrijdag 16 februari op www.ermelo.nl/omgevingskwaliteit.

Spreekuur burgemeester
De burgemeester houdt twee keer per maand spreekuur, op woensdag van 10.00 tot 11.00 uur. Het volgende spreekuur is op 21 februari. Wilt u de burgemeester spreken? Maak dan een afspraak vóór maandag 12.00 uur via 0341 56 73 92 of [email protected]. We plannen dan een afspraak van tien minuten voor u in.

Commissie bezwaarschriften
Op donderdag 22 februari om 14.00 uur is er een openbare hoorzitting van de commissie van bezwaarschriften. De zitting is in het Huis van Ermelo, in zaal Speuld. Wilt u hierbij aanwezig zijn? Neem dan contact op met het secretariaat via 085 110 82 12. De agenda vindt u op www.ermelo.nl/commissiebezwaarschriften.

Offiële bekendmakingen

Bouwen en omgeving

Haspel 93 3: vernieuwen van het dak
 • Schaapsdijk ongenummerd: gedeeltelijk verhogen van het hekwerk, het aanbrengen van lichtwerend doek en hedera
 • Fokko Kortlanglaan 225: wijzigen van de uitrit
 • Kleine Bosweg 2: plaatsen van een carport
Verleende omgevingsvergunning
 • Molenkamp 21: rooien van 5 bomen, boom 6 is vergunningsvrij
 • Watervalweg 170: gebruiken en inrichten van een sportveld ten behoeve van een hondenschool
 • Looweg 12-2: plaatsen van een dakopbouw
 • Nijkerkerweg 38: legaliseren van een geplaatste mantelzorgwoning en het toekennen van het tijdelijke huisnummer Nijkerkerweg 38M
 • Pastorieweg 14: verduurzamen van de woning en het plaatsen van een erker
Verleende omgevingsvergunning (rectificatie)
 • Arianehof 39 en 50: plaatsen van een dakopbouw van de woning. Dit besluit betreft een rectificatie op de eerder geweigerde omgevingsvergunning van 13 oktober 2023, die gepubliceerd is op 25 oktober 2023.
Verlenen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
 • Horster-Zoomweg 25: voor het bouwen van een woning. Het gaat hier om een uitgebreide procedure in verband met het afwijken van het bestemmingsplan.
Melding sloop/asbest
 • Roerdompstraat 19: verwijderen van asbest uit een gebouw
 • De Beek 75: melding milieubelastende activiteit regulier - sloop
 • Retiefstraat 25: melding milieubelastende activiteit - asbest (93 woningen, Retiefstraat en Witwatersrand)
Activiteitenbesluit
 • Buitenbrinkweg 41: nieuwe hoofdlocatie, stalling wagenpark en wasplaats Maatwerkvoorschriften
 • Lokhorstweg 6: maatwerkbesluit lozen grondwater