Officiële bekendmakingen gemeente Ermelo week 31

Hierbij de officiële bekendmakingen van de gemeente Ermelo en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Algemene bekendmakingen

Verleende evenementenvergunning
 • Stationsstraat 38A en 40: voor het organiseren van live muziek met extra terras met tappunt een eetkramen tijdens de zomeravondbraderie op 26 juli en 23 augustus 2022. Voor dit evenement is ook een ontheffing verleend voor het verstrekken van zwak alcoholhoudende drank. 
 • Molenaarsplein ongenummerd: voor het organiseren van live muziek met mobiele bar en muntenhok tijdens de zomeravondbraderie op 26 juli en 23 augustus 2022. Voor dit evenement is ook een ontheffing verleend voor het verstrekken van zwak alcoholhoudende drank
 • Stationsstraat: voor het organiseren van 6 zomeravondbraderieën op 12, 19 en 26 juli 2022 en 2, 9, 16 en 23 augustus 2022 van 18.00 tot 21.00 uur.  Voor dit evenement is ook een ontheffing verleend om tijdens het evenement geluidsversterkende apparatuur te gebruiken. Dit besluit is een wijzigingsbesluit. Molenaarsplein: voor het evenement Zomeravondbraderie met livemuziek (podium) met mobiele bar op 2 augustus 2022. Voor dit evenement is ook een ontheffing verleend voor het verstrekken van zwak alcoholhoudende drank. 
 • Stationsstraat 38a en 40: voor het evenement Zomeravondbraderie met livemuziek (podium) met extra terras met tappunt en eetkramen op 2 augustus 2022. Voor dit evenement is ook een ontheffing verleend voor het verstrekken van zwak alcoholhoudende drank.
Verleende objectontheffing
 • Wegwijzer ongenummerd (nabij Dokter Holtropstraat 76 en 78): voor het plaatsen van een kraan en bouwmaterialen op 5 en 6 september 2022
 • Korte Haeg ongenummerd (nabij nummer 61): voor het inrichten van een bouwplaats in de periode van 16 september tot en met 21 oktober 2022
Ontheffing geluidhinder
 • Voor het uitvoeren van werkzaamheden aan de rotonde Fazantlaan/Prins Hendriklaan van 2 september 20.00 uur tot 3 september 23.00 uur en het uitvoeren van werkzaamheden aan de rotonde Eendenparkweg/Lokhorstweg van 30 september 20.00 uur tot en met 1 oktober 23.00 uur

Bouwen en omgeving

Aanvraag omgevingsvergunning
 • Hamburgerweg 193: voor het aanleggen van een in- of uitrit 
 • Prof. Lindeboomlaan 14: voor het aanleggen van een in- of uitrit
 • Palmbosweg 32-36: voor het uitbreiden van het strandpaviljoen
 • Buitenbrinkweg 70: voor het realiseren van parkeervoorzieningen, het plaatsen van lichtmasten en ballenvangers, het veranderen van de weg en het kappen van 18 bomen
 • Hertenkamp ongenummerd (nabij Nieuwekamp 1): voor het realiseren van 24 zorgwoningen met gemeenschappelijke ruimten
 • Jhr Dr C J Sandbergweg 7: voor het uitbreiden van de fabriek door het realiseren van 8 silo’s
 • Zwaluwstraat 180: voor het uitbreiden van de woning
Voornemen verlenen omgevingsvergunning
(uitgebreide procedure)
 • Groevenbeekseheide, kadastrale aanduiding Ermelo 10146, 7895, 6462, 6463 (Rijksmonumentnummer 45476): voor het verbreden van een fietspad
Verleende omgevingsvergunning
 • Groene Allee 36, 36A, 38 en 38A: voor het plaatsen van dakkapellen
Verlenging beslistermijn met 6 weken
(verdaging omgevingsvergunning)
 • Fazantlaan 17A: voor het uitbreiden van de woning
Verlenen omgevingsvergunning
(uitgebreide procedure)
 • Cantharellaan tussen 19 en 23: voor het afwijken van het bestemmingsplan en het bouwen van een woning
Activiteitenbesluit
 • Oude Telgterweg 203: voor nieuwbouw Sportcomplex Ermelo Melding sloop/asbest
 • Garderenseweg 141: voor het verwijderen van asbest en het slopen van een opslag
 • Buitenbrinkweg 4: voor het verwijderen van asbest en het slopen van een chalet
 • Zeeweg 9: voor het verwijderen van asbest en het slopen van een schuur en overkapping
Bestemmingsplannen
 • Cluster Horst Oost: bestemmingsplan vastgesteld

Verkeer en vervoer

Verklaring van geen bezwaar
ontheffing wegenverkeerswet
 • Afgegeven voor het houden van de Gooische Rally (toertocht klassieke automobielen) op 11 september 2022 op wegen binnen de gemeente Ermelo

Overig

Toekennen nummer
 • Toekennen van nummer Haspel 129M