Officiële bekendmakingen gemeente Ermelo week 36

Hierbij de officiële bekendmakingen van de gemeente Ermelo en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Algemene bekendmakingen

Rectificatie aanvraag evenementenvergunning
 • Er is een evenementenvergunning aangevraagd voor het organiseren van een hobbymarkt in de Stationsstraat (vanaf de Kerklaan tot aan de Rietlaan) met een kindermodeshow rond het Pauwenplein en een kinderkleedjesmarkt op het Raadhuisplein op 24 september 2022. In de krant van 31 augustus 2022 is de aanvraag al eerder gepubliceerd, maar daarbij is niet de juiste datum vermeld.
Verleende objectontheffing
 • Nabij De la Reystraat 38 (Reformatorische Basisschool ‘Augustinus’): voor het plaatsen van een container van 30 augustus 2022 tot en met 5 oktober 2022

Bouwen en omgeving

Aanvraag omgevingsvergunning
 • Hulstlaan 3: voor het verbreden van de bestaande in- of uitrit • Keulenkamp 24: voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem met een bodemzijdig vermogen van meer dan 70 kW
 • Stakenbergweg ongenummerd (nabij kruising met Stakenberg): voor het plaatsen van een sirenemast
 • Oude Nijkerkerweg 118 A: voor het bouwen van een woning, het plaatsen van een zonnepaneel -of collector en het aanleggen van een in- of uitrit
 • Fokko Kortlanglaan 112: voor het (tijdelijk) legaliseren van het gebruik wat betreft de achterzijde van het perceel
Verleende omgevingsvergunning
 • Postweg ongenummerd (van Drieërweg tot aan gemeente Putten): voor het verbeteren en verbreden van het fietspad
 • Garderenseweg 431A: voor het verplanten van een rij struiken, het legaliseren van een poel/vijver en het legaliseren van een tuinkas 
 • Nijkerkerweg 3: voor het plaatsen van een mantelzorgwoning en het toekennen van huisnummer Nijkerkerweg 38A
 • Brederodelaan 6: voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning
Verlenging beslistermijn met 6 weken (verdaging omgevingsvergunning)
 • Jhr. Dr. C. J. Sandbergweg 7: voor het uitbreiden van de fabriek door het realiseren van acht silo’s
 • Harderwijkerweg 220: voor het uitbreiden van de uren om les te geven op een hondenschool
Bestemmingsplan
 • Park Alco, Horsterweg 165: vooraankondiging bestemmingsplan

Verkeer en vervoer

Verkeersbesluit
 • voor het toekennen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij Meerkoetstraat 56 Toekennen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
 • voor het toekennen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij Torenlaan 6
 • voor het toekennen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij Eksterstraat 90

Overig

Toekennen nummer
 • voor het toekennen van een nummer aan Haspel 91A (kantoor aan huis)
 • voor het toekennen van huisnummer Cantharellaan 21