Officiële bekendmakingen gemeente Ermelo week 37

Hierbij de officiële bekendmakingen van de gemeente Ermelo en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Algemene bekendmakingen

Verleende objectontheffing (art. 2:10 APV)
 • 7 september 2021 Raadhuisplein 9: voor het plaatsen van een rolsteiger, hoogwerker, toiletcabine en bouwkeet in de periode van 8 september 2021 tot en met 8 oktober 2021
 • 8 september 2021 Tijmlaan nabij nummer 22 tot en met 28: voor het plaatsen van drie containers, twee keten en een toiletcabine in de periode van 4 oktober 2021 tot en met 30 november 2021

Bouwen en omgeving

Aanvraag omgevingsvergunning
 • Veldzichtweg 12C en 12D: voor het bouwen van een bedrijfspand met inpandige woning
 • Koningin Emmalaan 4: voor het kappen van een beuk verleende omgevingsvergunning 
 • 6 september 2021 Beatrixlaan 7: voor het kappen van een grove den (met herplantplicht)
 • 8 september 2021 Hooge Riet ongenummerd (plan De Hooge Riet): voor het kappen van 96 bomen (met herplantplicht)
Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning
 • 2 september 2021 Veldzichtweg 12C en 12 D: voor het bouwen van een bedrijfspand met inpandige woning
Melding sloop/asbest
 • 11 december 2020 Veldweg 24: voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 25 mei 2021 Smutslaan 24: voor het verwijderen van asbest uit een schuur
Rectificatie (foutieve vermelding in de krant van 8 september)
 • 27 augustus 2021 Jacobslaan 30: voor het slopen van een woning
 • Montage en Afbouwbedrijf Arjan Pul, Korpersteeg 30: voor het verwijderen van asbest uit een loods
Bestemmingsplan, vooraankondiging
 • 15 september 2021: voornemen voorbereiding bestemmingsplan Kawoepersteeg 30a

Overig

Toekennen nummer
 • 8 september 2021: toekennen nummer Stationsstraat 72 b, c, d