Officiële bekendmakingen gemeente Ermelo week 47

Hierbij de officiële bekendmakingen van de gemeente Ermelo en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Algemene bekendmakingen

Verleende evenementenvergunning
 • Voor het organiseren van een trekker light tour (een optocht met 60 voertuigen/trekkers langs verzorgingshuizen) op 10 december 2022 van 18.00 tot 20.00 uur
 • Voor het organiseren van een Kerstmarkt op 17 december van 10.00 tot en met 17.00 uur in de Stationsstraat tot en met de kruising Chevallierlaan en Raadhuisplein. Er is ook een ontheffing verleend voor het gebruiken van geluidsversterkende apparatuur.
Verleende objectontheffing
 • Sportlaan (nabij nummer 66): voor het plaatsen van een hijskraan op 13 juli 2023
 • Stationsstraat (nabij nummer 42A): voor het plaatsen van een container van 16 tot en met 18 november 2022
 • Haspel 27-10: voor het plaatsen van bouwmaterialen en rijplaten aan de achterzijde van 30 april tot en met 31 mei 2023
 • Dokter Holtropstraat (nabij nummer 37): voor het plaatsen van een bouwkeet van 21 november 2022 tot en met 31 maart 2023
 • Professor Lindeboomlaan (nabij nummer 50): voor het plaatsen van een bouwkeet, vuilcontainer, opslagcontainer en mobiel toilet van 28 november tot en met 23 december 2022
 • Weegakker (nabij De Enk 17): voor het plaatsen van twee vuilcontainers van 28 november tot en met 23 december 2022

Bouwen en Omgeving

Aanvraag omgevingsvergunning
 • Nassaulaan 9: voor het kappen van 2 vliegdennen
 • Rietgansstraat 43: voor het wijzigen van de voordeur en het kozijn in de voorgevel van de woning
 • Russulalaan 44 2: voor het kappen van 2 eiken
 • Telgterweg 307: voor het renoveren van gemeentelijk monument ‘De Oude School’
 • Molenaarsplein ongenummerd: voor het plaatsen van een cortenstalen Romein
 • Stationsstraat 22: voor het afwijken van het bestemmingsplan voor het realiseren van een bezorglocatie
 • Stationsstraat 22: voor het afwijken van het bestemmingsplan voor het realiseren van een bezorg- en afhaallocatie
Verleende omgevingsvergunning
 • Beatrixlaan 10: voor het kappen van 2 grove dennen
Verlenging beslistermijn met 6 weken
(verdaging omgevingsvergunning)
 • Horsterweg 195: voor het plaatsen van een terrasoverkapping
Buiten behandeling laten aanvraag
omgevingsvergunning
 • Kawoepersteeg 5-9: voor het plaatsen van een sanitaire ruimte
Intrekken aanvraag op verzoek aanvrager
 • Arianehof 39 en 50: voor het uitbreiden van de woningen
Besluit lozen buiten inrichtingen
 • Eendenparkweg 25 B: voor realisatie van 1 GBES
Melding sloop/asbest
 • Cronjéstraat 13: voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • Telgterweg 29: voor het verwijderen van asbest

Overig

Toekennen nummer
 • Van een nummer aan De Enk 1A en 1B
 • Van een nummer aan Kawoepersteeg 16A