Oppositiepartijen Ermelo luiden noodklok: woningbouwplannen drogen op

Progressief Ermelo, VVD, SGP en HEE22 hebben schriftelijke vragen aan het college gesteld omdat het aanbod van woningbouw programma’s in Ermelo opdroogt. 

De partijen maken zich grote zorgen dat het huidige College onvoldoende urgentie lijkt te voelen bij het maken van nieuwe woningbouwplannen terwijl heel veel Ermeloërs dringend op zoek zijn naar een passende woning

Evelien Kars (Progressief Ermelo): “Het huidige College (EenErmelo, CDA en ChristenUnie) roept constant dat woningbouw de hoogste prioriteit heeft, maar in de praktijk blijft het bij woorden en blijven daden uit. Dat is zorgelijk.” Alle woningbouwinitiatieven vanuit de vorige raadsperiode zijn ondertussen in gang gezet of uitgevoerd, maar nieuwe plannen blijven uit. Diverse opdrachten met betrekking tot woningbouw die via moties opgedragen zijn aan het college moeten nog uitgevoerd worden en liggen te lang op de plank.

“Kleine plannen vinden wel doorgang, maar waar blijft de grootschalige woningbouw?,” vraagt Pieter Stam (SGP) zich af. “Dit was een unanieme wens van de raad.” “De doorstroming stagneert volledig”, duidt Han Wilhelm (HEE22) de situatie in de Ermelose woningmarkt. Gert Jan Brouwer (VVD) voegt daaraan toe: “Er worden tonnen uitgegeven aan onderzoeken maar er gebeurt verder niets.” Gezien de maatschappelijke urgentie verwachten de oppositiepartijen op korte termijn reactie en invulling van het college. “Er is daadkracht geboden.

Jongeren, ouderen, alleenstaanden en starters mogen van ons als raad verwachten dat we alles op alles zetten voor snelle nieuwe woningen,” besluit Evelien Kars.