Schoolkinderen helpen gemeente met verkeersveiligere Beemdweg

Door Harry Schipper - De gemeente gaat de leerlingen van de Beatrixschool binnenkort om hulp vragen bij het vinden van oplossingen voor de verkeersonveiligheid op de Beemdweg waaraan de school ligt.

Verkeerswethouder Laurens Klappe heeft dit donderdag schoolouders en aanwonenden van de Beemdweg toegezegd. Klappe kwam ’s morgens persoonlijk polshoogte nemen vlak voordat de school begon.

Zowel ouders, schoolleiding als aanwonenden hadden hem erop gewezen dat er juist dan – en bij het uitgaan van de school – zich geregeld onveilige situaties voordoen.

Omdat zo’n beetje recht tegenover de school op het braakliggende stukje land door Uwoon zo’n twintig tijdelijke woonunits worden geplaatst voor met name spoedzoekers - mét parkeerplaatsen erbij -, bestaat bij hen de vrees dat de verkeersdrukte en daarmee onveiligheid bij de school alleen maar verder toeneemt.

De wethouder bevestigde na afloop van zijn bezoek aan de Beemdweg en de school dat de ‘verkeerssituatie bij het brengen en halen van de kinderen inderdaad nu al problematisch is. “Het is natuurlijk druk: de kinderen stromen lopend en fietsen naar school of worden met auto’s door hun ouders gebracht. Het is een smal straatje. Er is geopperd om er eenrichtingsverkeer van te maken, of om een parkeerverbod in te stellen. Maar of dat helpt, vraag ik me af. Je kunt ook zeggen: iedereen weet dat het er druk en krap is. Dat op zich remt het verkeer al af. Zo heeft elke oplossing voor- én nadelen”.

Klappe wil daarom nog een keer in gesprek met de omwonenden en ze de vraag voorleggen of ze zelf oplossingen zien hoe het veiliger moet. “En ik wil ook de kinderen van de school bij die vraag betrekken. Daar gaan we als gemeente dus ook nog mee in gesprek”.
Vooruitlopend op die gesprekken, die ‘ergens de komende weken’ zullen plaatsvinden, begint de gemeente volgende week alvast aan snoeiwerk aan heggen en struiken die voor verkeersdeelnemers goed zicht op de weg belemmeren. Die snelheid is mede ingegeven door het broedseizoen dat gezien de weersomstandigheden dit jaar wel eens wat vroeger dan normaal zou kunnen beginnen.

(Foto: Google maps)