Subsidiebedrag 2020 voor stichting NMP gehandhaafd

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten ook in 2020 weer hetzelfde subsidiebedrag te verstrekken aan de Stichting Natuur- en Milieuplatform Ermelo (NMP). Het gaat om een bedrag van € 1.100,- wat onder de gebruikelijke voorwaarden wordt verleend.

Het NMP ontvangt deze subsidie jaarlijks voor het geven van gevraagd en ongevraagd advies in het kader van natuur, milieu en duurzaamheid.

De subsidie voor 2020 is conform het bedrag van voorgaande jaren. Het NMP had voor dit jaar meer subsidie aangevraagd, maar het college ziet onvoldoende motivering dat verhoging echt noodzakelijk is. Bovendien zou dit het subsidieplafond overschrijden. Ook vergelijkbare subsidies zijn niet verhoogd. Zij adviseert het NMP om eventuele aanvullende financiële middelen elders te vragen, bijvoorbeeld via fondsen.