Voorlopige uitslag Provinciale Statenverkiezingen in Ermelo bekend

De voorlopige uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen in de gemeente Ermelo is bekend. In Ermelo zijn de meeste stemmen uitgebracht voor BoerBurgerBeweging met 3179 stemmen. Gevolgd door ChristenUnie met 1965 stemmen en het CDA met 1533 stemmen. De SGP behaalde 1348 stemmen en de VVD 1275. Hieronder treft u in een overzicht de volledige voorlopige uitslag aan.

De opkomstpercentage in Ermelo is 67,47 procent. In totaal hebben 14569 mensen in Ermelo hun stem uitgebracht, waarvan 21 ongeldige stemmen en 23 blanco stemmen

1 VVD 1275
2 Forum van Democratie 413
3 CDA 1533
4 GROENLINKS 760
5 Partij van de Arbeid 712
6 D66 485
7 ChristenUnie 1965
8 PVV 495
9 SP 310
10 SGP 1348
11 Partij voor de Dieren 542
12 50PLUS 244
13 Lokale Partijen Gelderland 190
14 BBB 3179
15 ONS Gelderland 63
16 Belang van Nederland 100
17 JA21 588
18 Volt 367

Vaststelling uitslag Ermelo
Het gemeentelijk stembureau houdt op donderdag 16 maart 2023 een openbare zitting. Tijdens deze zitting worden de stemmen op kandidaatsniveau geteld. Daarnaast stelt het GSB de uitslag van de verkiezingen in Ermelo vast. Deze zitting inclusief de telling is openbaar en start om 08:30 uur in de theaterzaal van het Huis van Ermelo. De gemeente zet na vaststelling van de uitslag de processen-verbaal zo snel mogelijk op de website. U vindt deze op www.ermelo.nl/verkiezingen/uitslagen.

De uitslag van de verkiezing van het waterschap wordt op donderdag 16 maart om 16.00 uur door het waterschap Vallei en Veluwe bekend gemaakt.