Wethouder maakt excuses na bijna-omzagen van gezonde bomen

Door Harry Schipper - Wethouder Laurens Klappe heeft woensdagavond excuses gemaakt aan verontwaardigde bewoners van de Steynlaan en de La Reystraat, omdat het gemeentebestuur hen slecht of helemaal niet heeft betrokken bij planmakerij om vermeende overlast van grote moeraseiken op het grasveld tussen de twee straten aan te pakken.
 

Daardoor dreigden een vijftal gezonde moeraseiken te worden omgezaagd. B en W trokken op het laatste moment de kapvergunningen in, nadat zo’n twintigtal bewoners met handtekeningen bij de gemeente hun ongenoegen kenbaar hadden gemaakt.

De wethouder hield het niet bij excuses. Hij zei eerlijk ‘dat het traject niet goed is gelopen’ en dat de B en W daarom heeft besloten om de hele procedure te stoppen. Hij wil opnieuw met de bewoners om tafel. En ditmaal met álle betrokkenen samen.

Aanvankelijk organiseerde de gemeente eind vorig jaar en in februari een tweetal besloten bijeenkomsten, waarvoor alleen de twaalf aanwonenden van het grasveldje, waarop de bomen staan, waren uitgenodigd. Enkelen van hen hadden bij de gemeente geklaagd over de overlast die zij van de bomen ondervonden, zoals schaduw en bladval, maar ook omhooggedrukte trottoirtegels en zelfs een scheur in een afscheidingsmuurtje. Zij wilden het liefst dat de moeraseiken werden gekapt.

In samenspraak met de aanwonenden had de gemeente daarvoor al een uitgewerkt plan opgesteld, waarbij eerst twee, en later nog eens drie moeraseiken zouden plaatsmaken voor nieuwe boompjes en heesters die verder van de huizen zou worden aangeplant. De trottoirs en speelvoorzieningen zouden dan meteen ook worden aangepakt. Op die avond, waarbij ook wethouder Van der Velden enige tijd aanwezig was, concludeerde de gemeente dat het merendeel van de aanwezigen positief stond tegenover het plan, dat daarna nog verder zou worden uitgewerkt.

Daar waren andere omwonenden dan de paar klagende aanwonenden het bepaald niet mee eens. Zij vinden dat de veertig jaar oude en gezonde moeraseiken daar gewoon moeten blijven. “Wij waren tegen de kap”, zo vertelde Renie Wiersma woensdag tijdens de politieke avond aan een gezelschap van raadsleden en raadsopvolgers. Zij sprak van ‘slechte communicatie’ en ‘een intimiderende sfeer’ tijdens de voorlichtingsbijeenkomst.

Ze eiste een onafhankelijk onderzoek naar de vermeende overlast van ‘een enkeling’. En ook een nieuwe procedure. Bewoner Gerard Hendriks is ook tegen kap. “Het zijn beeldbepalende, vitale bomen die nog decennia meekunnen”, laat hij weten. Hendriks, die al 47 jaar woont om nog geen vijftig meter van het grasveld met de moeraseiken had al in januari, namens flink wat aan- en omwonenden met hun handtekeningen erbij, een brief aan B en W gestuurd waarin hij zijn zorgen uitsprak over het ‘onvoldoende overleg met de bewoners’. “Eigenbelang – vermeende overlast – prevaleert boven algemeen belang van CO2-reductie, beeldbepaling van de buurt en de kosten die het kappen en veranderen van de groenvoorziening met zich meebrengen”, vindt hij.

Ook andere insprekers vroegen de gemeente om een nieuw proces en om eens kritisch te kijken naar de communicatie en het gevoerde proces. Wethouder Klappe beloofde dat, al vond hij wel dat de bomen ‘wel érg groot zijn geworden en niet zo goed meer passen bij de buurt’. “Maar we gaan het integraal bekijken, en om recht te doen aan de bewoners komt er een nieuwe start en een nieuwe procedure”.